อะไรคือระยะเวลาคืนทุนของการซื้อหุ้น

ระยะเวลาคืนทุนเป็นเวลาโดยประมาณที่หุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าซึ่งคำนวณจากอัตราการเติบโตของหุ้น เวลาคืนทุนควรใช้หุ้นตัวอื่นเป็นตัวเปรียบเทียบด้วย Admin ขอยกตัวอย่างหุ้นที่มีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี มักจะมี อัตรา เติบโต เมื่อเทียบกับหุ้นที่มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปีเป็น 2 เท่า หมายเหตุหากเว็บไซต์นี้ระบุว่า ระยะเวลาคืนทุนเป็นศูนย์แสดงว่า หุ้นมีประสิทธิภาพหรือมีอัตราการเติบโตที่ต่ำมาก

Similar Posts