3 เรื่องที่ผู้นำต้องรู้ เพื่อการอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

3 เรื่องที่ผู้นำต้องรู้ เพื่อการอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

สถานการณ์ช่วงนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความยากลำบาก มากมา…