น้ำมันดิบ WTI: คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบ WTI: คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ

ราคาอาจลดลง ในกราฟรายวันคลื่นขึ้น C ก่อตัวขึ้นซึ่งคลื่น…