Square บริการทางการเงิน ชำระเงินผ่านมือถือซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2552

Square คือบริการทางการเงิน ผู้รวบรวมบริการสำหรับผู้ค้า และบริษัทชำระเงินผ่านมือถือซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2552 และตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เ …

Square บริการทางการเงิน ชำระเงินผ่านมือถือซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2552 อ่านข้อมูล