Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก

Accenture เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก พวกเขาก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และมีสำนักงานใหญ่ในดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ วันนี้พวกเขามีพนักงานมากกว่า 6 …

Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก อ่านข้อมูล