Disney บริษัทสื่อและความบันเทิงที่ให้บริการทั่วโลก

บริษัท Walt Disney เป็นกลุ่มบริษัทสื่อและความบันเทิงข้ามชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2466 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย  พวกเขามีส …

Disney บริษัทสื่อและความบันเทิงที่ให้บริการทั่วโลก อ่านข้อมูล