Apple หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลก

Apple ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย พวกเขามีร้านค้าปลีกประมาณ 516 แห่งใน 25 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 154, …

Apple หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลก อ่านข้อมูล