Chipotle ร้านอาหารเม็กซิกันบรรยากาศสบาย

Chipotle เป็นร้านอาหารเม็กซิกันบรรยากาศสบายๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และฝรั่งเศส พวกเขาก่อตั้งขึ้นในปี 1993 และมีสำนักงานใหญ่ใน …

Chipotle ร้านอาหารเม็กซิกันบรรยากาศสบาย อ่านข้อมูล