USD/CHF: ธนาคารสวิตเซอร์แลนด์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงตลอดทั้งปี

USD/CHF: ธนาคารสวิตเซอร์แลนด์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงตลอดทั้งปี

สถาณการณ์ปัจจุบัน หลังจากที่ธนาคารแห่งชาติของสวิตเซอร์แ…