Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

บทความนี้ เราจะตรวจสอบหุ้นของ Google เพื่อพิจารณาว่าเป็นการซื้อ ขาย หรือถือดีหรือไม่ Google หรือที่รู้จักกันในชื่อบริษัทแม่คือ Alphabet เป็นบริษัทโฮลด …

Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก อ่านข้อมูล