Adobe Inc. บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ

Adobe เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งโดย John Warnock และ Charles Geschke ในปี 1982 และตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัทมีสำนักงานตั้ง …

Adobe Inc. บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ อ่านข้อมูล