Walmart บริษัทค้าปลีกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2505

Walmart เป็นบริษัทค้าปลีกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2505 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเบนตันวิลล์ รัฐอาร์คันซอ ณ เดือนมกราคมปี 2022 พวกเขามีร้านค้า 10,593 แห่งใน 2 …

Walmart บริษัทค้าปลีกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2505 อ่านข้อมูล